Önemli Tarihler

 

Özet gönderme sona ermiştir.

1. Çağrı (31 Aralık 2015)

2. Bildiri Özetlerini gönderme için son tarih (28 Şubat 2016)

3. Bildiri özetlerinin değerlendirme sonuçlarının duyurulması (31 Mart 2016)

4. Kayıt için son tarih (20 Nisan 2016)

5. Bildiri sunum materyallerinin düzenleme kuruluna ulaştırılması (20 Nisan 2016)

6. Sempozyum programının ilanı (5 Mayıs 2016) 

7. Sempozyum (13-14 Mayıs 2016)