Yazım Kuralları

Yazım kuralları için yazının devamını okuyunuz.

Metinler, A4 (21× 29,7 cm.) boyutunda, kenar boşlukları üst-alt kısımlar 2,5 ve sağ-sol kısımlar 2,5 cm olmak üzere, iki yana yaslanmış Times New Roman 12 punto ile satırbaşı girintileri 5-7 boşluk olacak şekilde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.

Metin içerisinde italik yazı kullanılmamalıdır. Tablo, şekil, grafik ve benzeri görsel öğeler siyah beyaz olarak hazırlanmalı ve yazım alanından taşmayacak büyüklükte olmalıdır. Resimler, siyah beyaz olarak, JPEG / JPG formatında olmalıdır.

Başlık ve Yazarlar

Çalışmanın başlığı 14 punto büyüklüğünde, ortalanmış şekilde ve baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra yazarların adı ve soyadı (Soyadın tamamı büyük harf) 12 punto yazı karakteriyle ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazarların sınıfları ve okulları -alt bilgi olarak- 10 punto büyüklüğünde yazılmalı ve e-posta adresleri eklenmelidir.

Özetler ve Anahtar Sözcükler

Özet, 10 punto büyüklüğünde, 1 sayfayı geçmeyecek şekilde, Türkçe olarak yazılmalı ve çalışmanın problemini-amacını, yöntemini, bulgu ve sonuçlarını içermelidir.

Kaynaklar

Kaynaklar 10 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazar soyadlarına Türkçe kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır. Yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, and’ yazılmalıdır.

Küçükahmet, L. (1997). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Gazi Kitapevi.

Mc Kibben, B., (1992). The age of missing information. New York: Random House.

Nakipoğlu, C., (2001). “Maddenin yapısı” ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 131-143.

Richards, J. C., (1990). The language teaching matrix. Cambridge: Cambridge University Press.

Tavşancıl, E., (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.

 

Türk Standartlar Enstitüsü, (1992). Toplam Kalite. Ankara: Türk Standartlar Enstitüsü.